Uszaczy

Uszaczy - to małe miasto Witebskiego obwodu Białorusi, administracyjne centrum Uszackiego powiatu. Podstawową osobliwością miasta Uszaczy pojawia się kościół Świętego Ławrientij, zbudowany w 1913 roku. Początkowo główna fasada kościoła ozdabiały dwie wieże, ale do czasu teraźniejszego oni zgubione. Tym nie mniej, kościół w mieście Uszaczy staje się ciekawym turystycznym obiektem, ważnymi zabytkami architektury początku 20-go wieku, historycznokulturalną wartością i ciekawą osobliwością Białorusi. Także w mieście Uszaczy są: dom rodzicielski Ryhora Baradulina, w którym on spędził dzieciństwo (do słowa pochowany ten wystający białoruski poeta właśnie na cmentarz miasta Uszaczy); ruiny młyna początku 20-go wieku; nieco innych ciekawych historycznych budów także odnoszących się do początku 20-go wieku.

Uszaczy

Uszaczy

Uszaczy

Uszaczy