Rosica

Rosica - to wieś w Wierchniedźwińskim powiatu, Witebskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Rosica pojawia się kościół Świętej Trójcy, zbudowany tu w 1911 roku. Kościół na wsi Rosica wystarczająco duży i rozmieszczony bardzo malowniczo - na wzgórzu koło jeziora. Początkowo u tego kościóła byli dwie wysokie wieże, które można widzieć na starej fotce (przedstawione nieco poniżej), jednak w 1934 roku te wieże zniosły, ponieważ kościół był widziany z terytorium tamtej Polski, i był, po wersji władzy radzieckiej "wygodnym celem". Terytorium naokoło kościoła bardzo pięknie urządzana. Kościół na wsi Rosica niewątpliwie staje się zabytkami architektury początku 20-go wieku, historyczno-kulturalną wartością i ważną osobliwością Białorusi. Do kościoła na wsi Rosica przyjeżdżają bardzo wielu turystów i pielgrzymów. Ich przyciągają tutaj w większym stopniu nie architektura tej świątyni i otaczające pejzaże lecz pamięć o wydarzeniach odbywających się tu w czas Drugi Wojny Światowej.

Rosica

W międzywojenny okres budynek kościoła było wykorzystywane jak młodzieżowy klub. Ale kiedy Druga Wojna Światowa dotoczyła się do wsie Rosica w miejscowym kościół znowu zjawili się księża i zaczęli przeprowadzać służby. Później, w lutym 1943 roku, wieś Rosica dostała się w strefę prowadzenia niemieckiej karnej operacji wymierzonej przeciwko partyzantom i cynicznie nazwanej przez Niemców "Zimowe czary". W ramkach tej operacji Niemcy planowali stworzyć 40-kilometrową strefę bez ludzi i zaludnionych punktów. Dla wykonywania tego zadania spalili bardziej 300 wsi na terytoria Białorusi i jeszcze kilkuset na terytoria Rosji. Wielu mieszkańców tych wsi spalili razem z ich domami, pozostałych wysłali w obozu koncentracyjnego.

Ta straszna dola pojęła i wieś Rosica. Miejscowych mieszkańców spakowali w kościół, gdzie prawie pięć dni spodziewali się niemieckiego "sądu", przez cały ten czas ich jak mogli podtrzymywali duchowni - Jurij Kaszyra i Antoni Leszczewicz, tylko posiadali prawo do porzucania kościół. Przynosili ludziom jedzenie, chrzcili, wyznawali, robili wszystko co w ich siłach. Następnie młodych i mocnych ludzi wysłali w obozy, a niemłodych, słabych, ciężarnych i chorych spalili w największych chatach i stajni na przeciwległym od kościoła strzegę jezior. Księżom zostało polecone pójść żywymi i wolne, ale zostali ze swoimi wierni i także zginęli w ogniu. Wszystkiego w Rosice zginęło 1528 człowiek. Na miejscu jednego z strasznych palenisk, w którym zginęli bardziej 600 człowiek i ksiądz Jurij Kaszyra, ujawnili reszty krzyża dla procesji (duchowny stał na czele z nim kolumny ludzi) i opalić się rękę, w której byli ściśniętym różańcem.

Rosica

Ofiarę duchownych uznali za wyczyn. W 1999 roku Antoni Leszczewicz i Jurij Kaszyra beatyfikowany jak święci męczennicy. Teraz kościół na wsi Rosica dwukrotnie na rok - w lutym i sierpniu - zbiera tysiące pielgrzymów z innych krajów. Ludzie ze świecami w rękach robią ruch ostatnią drogą męczenników - do ich bratniej mogiły. Rzeczą straszną wydarzeniom drugi wojny światowej poświęcona oprawa ołtarza głównego świątyni na wsi Rosica. Na miejscu, gdzie zginęli mieszkańcy wsi, ustalony duży krzyż, a na wjeździe na wieś Rosica znajduje się nieduży pomnik z pamiątkowymi napisami. Kilka słów o kościół. Po wojnie znowu był wykorzystywany jak klub, a następnie i jak skład. W końcu 20-go wieku kościół na wsi Rosica zwrócili wierzącym. Teraz on odrestaurowany, ale wieże na razie nie wybudowane. Z powagą zaznaczyć, co kościół na wsi Rosica nigdy nie zamyka się, tutaj można przychodzić modlić się o każdej porze, nawet nocą.

Rosica

Rosica

Rosica

Rosica

Jest na wsi Rosica i jeszcze jedna nieduża architektoniczna osobliwość - ruiny Swiato-Iewfrosinijewskoj cerkwi, który został zbudowany tu w 1866 roku. W ruiny ta świątynia na wsi Rosica przeobraził się jeszcze do Drugi Wojny Światowej, w czas komunistycznego bogoborczestwa. Od wielkiej pięciokopulastej świątyni zachowała się tylko kondygnacja dzwonnicy na czterech oparciach.

Rosica

Rosica