Kojtowo (Zdrawniewo)

Kojtowo - to wieś w Witebskim powiatu, Witebskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Kojtowo pojawia się gospodarstwo, w której od 1892 r. po 1900 r. żył znany rosyjski artysta Ilja Riepin. Przy danym gospodarstwie na wsi Kojtowo jest poszczególną nazwą, ona wprasza się "Zdrawniewo". Gospodarstwo początkowo zostało zbudowane w końcu 19-go wieku, ale na koniec 20-go wieku od większości budynków, w tej liczbie i od centralnego folwarcznego domu pozostały tylko fundamenty. Do 2000 roku gospodarstwo doskonale przywrócili zgodnie jejo początkowego historycznego wyglądu. W wsi Kojtowo był przywróconą nie tylko powierzchownością budynków ale też wnętrzem głównego folwarcznego domu. Także był odbudowanym parkiem ze zbiornikiem wodnym, urządzane przylegające do gospodarstwa terytorium i ustalony pomnik Ilja Riepin. Wszyscy tymi pracami byli przeprowadzone wystarczająco dobrze, i teraz to gospodarstwo doskonale oddaje atmosferę końca 19-go wieku. Teraz w gospodarstwie rozlokowane muzeum, który poświęcone życiu i twórczości Ilja Riepina. Na terytoria folwarcznego kompleksu i obok niego zachowały się także kilka oryginalnych gospodarczych budów 19-go wieku odnoszących się do gospodarstwa. Malowniczości danemu turystycznemu obiektowi dodaje także go położenie. Sprawa w tym, co i wieś Kojtowo, i bezpośrednio samo gospodarstwo Zdrawniewo rozmieszczone na samym brzegu Zachodniaja Dźwina. Gospodarstwo Zdrawniewo na wsi Kojtowo staje się popularnym miejscem odpoczynku wśród podróżnych i turystów, historycznokulturalną wartością i ważną osobliwością Białorusi.

Kojtowo (Zdrawniewo)

Kojtowo (Zdrawniewo)

Kojtowo (Zdrawniewo)

Kojtowo (Zdrawniewo)

Kojtowo (Zdrawniewo)

Kojtowo (Zdrawniewo)

Kojtowo (Zdrawniewo)

Kojtowo (Zdrawniewo)