Witebsk - to miasto, administracyjne centrum Witebskiego obwódu i Witebskiego powiatu Białorusi. Miasto Witebsk zajmuje specjalne miejsce wśród kulturalno-historycznego dziedzictwa Białorusi. W Witebsku bardzo wiele osobliwości. Miastu Witebsk i jego osobliwościom poświęcona nie jedna oddzielna witryna. Nasza witryna stworzona dla opisu mniej znanych miejsc, on wezwany do otwarcia czytelnikom nowych miast i ciekawych osobliwości, o których wcześniej, być może, nie wiedzieli. Witebsk, oczywiście zaś, nie odnosi się do takim miejscom, o tym wszyscy wiedzą. Turyści go kochają i aktywnie odwiedzają. Dlatego po prostu wyliczymy osobliwości Witebsku.

Witebsk

Niewątpliwie, podstawową osobliwością miasta Witebsk staje się Błagowieszczeński kościół. Dany kościół staje się jedną z kościołów starożytnych w Białorusi, i nawet co więcej, Błagowieszczeński kościół w Witebsk staje się jednym z najstarszych zachujących się kamiennych budynków w Białorusi. Cerkiew ta została zbudowana w 1130-ch latach, następnie niejeden raz dobudować. Dany kościół silnie ucierpiał w czas Drugi Wojny Światowej. Później w 1961 roku w miejscu kościoły planowały zagospodarować rozbramy tramwajowy pierścień, kościół został wysadzony chociaż liczny ściany kontynuowały stać na wysokość do 5 metrów. Do szczęścia, sprawa zniszczenia kościoła tak i nie była skończenie i w 1977 roku ruinami kościoła nawet zostali zakonserwowani. W 1992 roku kościół został przywrócony do zgodności z jejo początkowym historycznym wyglądem, bez ewidencji pozdniejszych przeróbek, i teraz funkcjonuje jak świątynia. Błagowieszczeński kościół w Witebsku staje się najważniejszym pomnikiem architektury 12-go wieku, ogromną kulturalno-historyczną wartością i najważniejszą osobliwością Witebsku i Białorusi.

Witebsk

Idącą bardzo wartościową osobliwością miasta Witebsk staje się jego miejski ratusz. Budynek ratusza zbudowany w 1775 roku lecz teraz w budynku Witebskiego ratusza rozmieszczone obwodowe krajoznawcze muzeum. Do żalu z powodu, w Białorusi zachowało się bardzo mało ratuszów, chociaż kiedyś byli w wielu miastach w kraju. Dlatego każdy zachujący się ratusz, w tej liczbie i ratusz w Witebsku, posiada bardzo dużą wartość i przedstawia szczególne zainteresowanie dla turystów.

Witebsk

Witebsk

Idącą ważną osobliwością Witebsku staje się kościół Świętej Warwary, zbudowany tu w 1785 rokowi. Kościół ten posiada nader pozostającą w pamięci powierzchowność. Obok z kościołem rozmieściła się także współczesna kaplica, zbudowana w niedawne czasy. Kościół Świętej Warwary w Witebsku staje się ważnymi zabytkami architektury 18-go wieku, ponieważ to jedyny zachujący się stary Katolicki kościół w Witebsku, pozostałe Katolicki kościoły miasta zbudowane w nasz czas.

Witebsk

Witebsk

Witebsk

Idącą osobliwością Witebsk staje się Woskriesienskaja cerkiew. Dany kościół został wzniesiony w 1772 roku. Ale w 1936 roku kościół w całości został zburzony. Przywrócili Woskriesienskuju kościół w Witebsku tylko w 2009 roku zgodnie jejo początkowego wyglądu. Całkiem obok z tym kościołem w 19-om wieku także kładł się i Katolicki kościół (on można widzieć na pierwszej z grawiur priwiedionnych w najbardziej dolnej części). Ten kościół także w całości został zburzony. Do żalu z powodu, przez miejsce gdzie kładł się teraz przechodzi jedna z najbardziej ożywlonnych ulic Witebsk, dlatego danego Katolicki kościoła na razie nie odbudowali.

Witebsk

Witebsk

Idącą osobliwością miasta Witebsk staje się Pokrowski sobór, zbudowany w 1821 roku. Do szczęścia, ta świątynia, w odróżnieniu od liczny innych świątyń Witebsku, w całości nie walił się i dzisiaj możemy widzieć historyczną budowę. Przez rząd z danym kościołem rozmieszczone także historyczne budynki klasztornych korpusów.

Witebsk

A oto najpiękniejsza, wielka i najbardziej malowniczo rozmieszczona świątynia miasta Witebsk - Uspienski sobór, który początkowo został wzniesiony w 1785 roku, nie uniknął smutnej doli i został wysadzony w 1937 roku. Przywrócili tę świątynię po początkowym wyglądzie tylko w 2011 roku. Dana świątynia bardzo pięknie rozmieszczona na wysokim brzegu Zachodniaja Dźwina, widziana z daleka, i bardzo dobrze wpisuje się w liczny panoramy miasta Witebsk. Bardzo tnij, co historyczny budynek zgubione, ale nawet będąc wybudowanym od nowa, Uspienski sobór staje się jedną z podstawowych osobliwości Witebsku i bardzo przyciągającym turystycznym obiektem. Musi także wspomnieć, że obok soboru zachowały się historyczne budynki klasztornych korpusów zbudowane w 1785 roku.

Witebsk

Witebsk

Idącą osobliwością miasta Witebsk staje się działający prawosławny kobiecy klasztor Ducha Świętego. Sam klasztor utworzony w 1345 rokowi, klasztorne korpusu, które można widzieć dzisiaj, odnoszą się na koniec 19-go wieku. Historyczny budynek kościoła rozlokowanego na terytoria klasztoru nie zachował się, ten kościół został zburzony w 1954 roku. Współczesny budynek nowego jednokopulastego kościoła Ducha Świętego został wzniesiony w 2012 roku.

Witebsk

W mieście Witebsk żreć jeszcze wiele świątyń różnych chrześcijańskich konfesji. Większość z tych świątyń współczesne, zbudowane po 1990 lata, ale jest nieco przed świątyń zbudowanych o wiele. Na idącej fotce przedstawiony kościół drewniany Świętego Aleksandra Newskiego (współczesna). Dany kościół rozmieszczony bezpośrednio obok Błagowieszczeńskiego kościoła 12-go wieku.

Witebsk

Idącą ciekawą świątynią i osobliwością Witebsku staje się cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Panny Marii 1858 roku budowy.

Witebsk

Także oddzielnie trzeba wspomnieć cerkiew Ikony Kazańskiej Matki Boskiej w Witebsku, która została zbudowana w 1760 roku (na idącej fotce - z lewej strony). Dany kościół wchodzi w skład działającego prawosławnego męskiego klasztoru. Jak widzimy, dany kościół wystarczająco stary. Ta świątynia niewątpliwie staje się ważnymi zabytkami architektury 18-go wieku i ciekawą osobliwością Witebsku. Poniżej przedstawione także fotki pewnych innych świątyń Witebsku, które zostały zbudowane w niedawne czasy.

Witebsk

Witebsk

Witebsk

Witebsk

Idącą ważną osobliwością miasta Witebsk staje się jeden z najbardziej odwiedzanych muzeów w Białorusi - dom-muzeum Marka Chagalla, najsłynniejszego białoruskiego artystę, który rodził się i długi czas przeżyło w mieście Witebsk. Dom-muzeum, jak to zwykłe i bywa w takich przypadkach, rozmieszczony w tym właśnie budynku w którym i upłynęło dzieciństwo artysty. Budynek to, do słowa, odnosi się na koniec 19-go wieku.

Witebsk

Witebsk

Jak znane, miasto Witebsk staje się miejscem przeprowadzenia znacznego międzynarodowego muzycznego forumu i konkursu, który wprasza się "Słowiański Bazar". Miejsce bezpośredniego prowadzenia różnych koncertów i wystąpień powiązanych w czasie z tym forum - Witebski letni amfiteatr, stanęło jednej z biletów wizytowych miasta, dlatego i koniecznie przyprowadzamy tu fotka tego urządzenia. I chociaż ono i nie staje się historycznym pomnikiem niemniej jednak letni amfiteatr w Witebsku już stanął ważną osobliwością tego miasta.

Witebsk

Obok z letnim amfiteatrem w Witebsku jest jeszcze jednym ciekawym urządzeniem - wieża, która staje się współczesną artystyczną przebudową wieży 14-go wieku. Wysokość tej wieży - 27 metrów. Wieża posiada 5 poziomów, na które rozmieszone autorskie ekspozycje, poświęcone historii Witebsku i historii Międzynarodowego celu nauczania "Słowiański Bazar w Witebsku". A na pierwszym poziomie znajduje się otwarte burzenie fundamentu kamiennej wieży 14-go wieku i reszty obronnych ścian. Niewątpliwie, że dana wieża to bardzo ciekawy turystyczny obiekt.

Witebsk

Wśród osobliwości miasta Witebsk poszczególnej wzmianki zasługuje także na byłego budynku banku, a teraz - weterynaryjna akademia, które zostało zbudowane w 1917 roku. Budynek wygląda bardzo monumentalne i majestatyczne, na ścianach są piękne malowania. Budów analogicznego typu w Białorusi bardzo mało, dlatego dana historyczna budowa ma pewną wartość i być może wystarczy ciekawie turystom i podróżnym.

Witebsk

Witebsk

Oprócz wyliczonych, w Witebsk jest jeszcze bardzo wieloma różnym historycznym budynkiem, który można zaliczyć historyczne miejskie zabudowywanie. Większość z nich odnosi się do 19-go wiekowi, ale jest i wcześniejsze budynki odnoszące się do 18-go wiekowi. Na przykład, na idącej fotce przedstawiony były pałac gubernatora, zbudowany w końcu 18-go wieku, w którym w 1812 roku zatrzymywał się Napoleon. Wśród innych historycznych budynków żreć budynki byłych banków, szkół, domy mieszkalne, składy, wille, szeregi stoisk, inne administracyjne i handlowe budynki i tak dalej. Są także w Witebsku i ruiny synagogi.

Witebsk

Witebsk

Witebsk

Witebsk

Witebsk

Witebsk

Witebsk

Witebsk

Centrum historyczne Witebsku rozlokowane w tym miejscu gdzie rzeka Wićba wpada w Zachodniaja Dźwina. To miejsce bardzo malownicze. Oprócz tego, w niedawne czasy centrum historyczne Witebsku bardzo dobrze urządzili. Jak już wspominało się, zostało przywrócone wiele historycznych budów, w zasadzie świątyń, zachujące się budynki zostały odrestaurowane, przez rzekę Wićbu zostało przerzucone nieco nowych pięknych mostów, wszystkie historyczne obiekty zostały związane przez wygodne dróżki, schody i aleje, było otwarcie wieloma restauracjami i kawiarnią a także innych obiektów turystycznego serwisu. Także całkiem niedawno w centrum historycznym Witebsku był ustalony pomnik księcia Olgierdu. Oprócz tego, widoczne, co w takim dużym mieście jak Witebsk, dla turystów zawsze znajdzie się wszystko co nim być może niezbędne (bankomaty, hotele, centra handlowe i tak dalej). Po wszystkich tym przyczynom, miasto Witebsk stanął korzystać u turystów bardzo z dużej popularności. I rzeczywiście miasto Witebsk staje się jednym z lepszych miejsc odpoczynku dla turystów i podróżnych. A centrum historyczne miasta Witebsk, chociaż niezbyt duży, ale bardzo piękny i przyciągający i staje się w swoim rodzie unikatowym miejscem dla Białorusi. Oprócz tego, do napływu turystów w miasto Witebsk przyczynia się także i prowadzenie tu "Słowiański Bazar", na który przyjeżdżają tysiące gości i dziesiątki znakomitości.

Witebsk

Witebsk

Witebsk

Witebsk

Witebsk

Witebsk

Witebsk

Witebsk

Witebsk

Witebsk

Witebsk

 

Szkice Napoleona Ordy, Witebsk:

Szkice Napoleona Ordy, Witebsk