Na Białorusi jest do jedenastu tysięcy jezior i dwadzieścia tysięcy rzek i strumieni. Szczególnie znane i malownicze wyróżniają się wśród nich Jeziora Brasławskie. Jeziora Brasławskie znajdują się w Brasławskim powiecie, Witebskiego obwodu Białorusi. Bogactwo naturalne tych miejsc słusznie uważane jest za jedno z najpiękniejszych nie tylko w regionie Witebskim, ale także na całej Białorusi. Jeziora Brasławskie to grupa kilkudziesięciu dużych jezior i setek innych małych jezior. Jeziora Brasławskie różnią się znacznie pod względem formy, powierzchni, głębokości, składu i przezroczystości wody, różnorodności flory i fauny. Z tego powodu Jeziora Brasławskie razem tworzą bardzo unikalny naturalny obraz.

Większość jezior Brasławskich jest połączone małymi rzekami, strumieniami i kanałami. Całkowita powierzchnia Jezior Brasławskich wynosi około sto trzydzieści kilometrów kwadratowych. Głębokość niektórych jezior Brasławskich sięga czterdziestu metrów. Największe jezioro w okolicy to jezioro Drywiaty, jego powierzchnia wynosi trzydzieści sześć kilometrów kwadratowych. Samo miasto Brasław i kilka innych dużych osad znajduje się nad brzegiem jezior Brasławskich, ale w większości jeziora Brasławskie są otoczone dziewiczą malowniczą przyrodą, która charakteryzuje się niezwykłą landszaftami dla Białorusi i pięknymi krajobrazami. Setki jezior o wyjątkowym kształcie, wypełnionych wyspami, zatokami i półwyspami, wzgórza, które czasami układają się w długie łańcuchy, liczne bagna i ogromne głazy, wijące się rzeki i strumienie - taki splendor pozostawił starożytny lodowiec, który opuścił te miejsca ponad dziesięć tysięcy lat temu.

Jeziora Brasławskie

Całe to naturalne bogactwo jest połączone w jedną strefę ochronną. Faktem jest, że Jeziora Brasławskie znajdują się na terenie Parku Narodowego „Jeziora Brasławskie”. Ten park został utworzony w 1995 roku. Jego głównym elementem stała się Brasławska grupa jezior. Park zajmuje znaczną część Brasławskiego powiatu, gdzie oprócz jezior znajdują się również ogromne bagna i lasy. Łączna powierzchnia parku narodowego wynosi ponad siedemdziesiąt tysięcy hektarów. Długość Parku Narodowego „Jeziora Brasławskie” od północy do południa wynosi około pięćdziesiąt sześć kilometrów, szerokość sięga trzydziestu kilometrów. Około 17% terytorium zajmują jeziora, lasy zajmują 46% powierzchni Parku Narodowego „Jeziora Brasławskie”.

Jeziora Brasławskie

Ze względu na obecność różnych ekosystemów, takich jak lasy, jeziora, łąki i bagna, flora i fauna Parku Narodowego „Jeziora Brasławskie” jest bardzo bogata. Park jest domem dla wielu gatunków dużych ssaków i różnorodnych ptaków, w jeziorach występuje wiele gatunków ryb. Flora i fauna Brasławskiego powiatu wyróżnia się nie tylko bogactwem, ale czasem jest wyjątkowa. Wiele gatunków zwierząt, ptaków i ryb żyjących tutaj jest wymienionych w Czerwonej Księdze Białorusi. Ponadto żyją tu bezkręgowce reliktowe, co wskazuje na wyjątkowy stopień czystości niektórych lokalnych jezior. Rzeczywiście przezroczystość wody w niektórych jeziorach Brasławskich sięga dziesięciu metrów.

Jeziora Brasławskie

Większość jezior Brasławskich ma bardzo złożony kształt i nierówną linię brzegową. Ponadto na lokalnych jeziorach znajduje się wiele wysp, a jedna z nich ma nawet własne jezioro śródlądowe. Na niektórych z tych wysp w średniowieczu budowano zamki i inne fortyfikacje wojskowe. Na jednej z tych wysp aż do XIX wieku istniał także klasztor. Nawiasem mówiąc, samo miasto Brasław, które jest centrum administracyjnym powiatu i Parku Narodowego, i które nadało nazwę całemu regionowi i jeziorom, jest niezwykle malownicze położone. Miasto Brasław znajduje się na wąskim pasie ziemi między kilkoma dużymi jeziorami, w centrum głównej grupy jezior Brasławskich, czyli prawie jak na wyspie.

Jeziora Brasławskie

Park Narodowy „Jeziora Brasławskie” jest również bogaty w zabytki i atrakcję architektoniczne i archeologiczne, które zostały zachowane do dziś. Co więcej, jeśli mówimy o tych atrakcjach, które znajdują się bezpośrednio nad brzegiem głównej grupy jezior Brasławskich, to przede wszystkim musimy wspomnieć o kościele, cerkwi, klasztorze, zwykłych historycznych budynkach i samym starożytnym wzgórzu zamkowym w Brasławiu, a także grodzisko Maskowicze i kościół we wsi Słabodka. Jeśli mówimy o atrakcjach, które znajdują się nieco od głównej grupy jezior Brasławskich, w odległości do piętnastu kilometrów od miasta Brasław, na szczególną uwagę zasługują pałac, kościół i zwykłe historyczne budynki we wsi Opsa, kościół we wsi Miluńce, kościół i cerkiew w wiosce Ikazń i kaplica we wsi Achremowce. I w końcu jeśli mówimy o całym terytorium Parku Narodowego „Jeziora Brasławskie” i jeszcze szerszych okolicach, lista zabytków architektury i atrakcji tych miejsc na szczęście będzie bardzo długa.

Jeziora Brasławskie

Niepowtarzalne piękno unikalnej dziewiczej przyrody, ozdobionej ciekawymi zabytkami architektury i atrakcjami, a także możliwość wspaniałego wypoczynku nad wodą, wędkowania lub polowania, czynią region Brasławski jednym z głównych miejsc turystycznych na Białorusi. Infrastruktura turystyczna Parku Narodowego „Jeziora Brasławskie” obejmuje wiele udogodnień. Na przykład tutaj jest wiele ośrodków rekreacyjnych, hoteli, pensjonatów i wyposażonych obozów turystycznych, które różnią się wielkością i poziomem usług; przemyślane trasy rowerowe i piesze, podążanie którym pozwoli docenić piękno lokalnej przyrody; punkty wynajmu sprzętu turystycznego, wędkarskiego i myśliwskiego, łodzi i katamaranów; wyposażone plaże; altany i liczne zagrody. Park Narodowy „Jeziora Brasławskie” organizuje również specjalne wycieczki dla myśliwych i rybaków, wycieczki jachtem i wycieczki turystyczne do okolicznych zabytkach i atrakcjach.

Jeziora Brasławskie

Osobno warto wspomnieć o takim miejscu turystycznym jak „Góra Majak”. Góra Majak jest jednym z najwyższych wzgórz we wszystkich okolicach Jezior Brasławskich. Na szczęście wzgórze to znajduje się w samym środku tych samych Brasławskich jezior. Dzięki temu z tego wzgórza, dumnie nazywanego górą, otwiera się jeden z najlepszych widoków na Jeziora Brasławskie wśród widoków dostępnych dla obserwatora naziemnego. Góra Majak jest uważana za najlepszy punkt widokowy dla turystów w tych miejscach.

Jeziora Brasławskie

Ponadto należy zauważyć, że miasto Brasław ma również całą niezbędną podstawową infrastrukturę. Tutaj istnieją banki, urzędy pocztowe, sklepy o różnych profilach, kawiarnie, restauracje, boiska sportowe, serwisy samochodowe, myjnie samochodowe, stacje benzynowe, a także inne udogodnienia, których mogą potrzebować turyści i podróżnicy. Dzięki temu Jeziora Brasławskie stały się bardzo popularnym kierunkiem wypoczynkowym wielu turystów i podróżników, którzy przyjeżdżają tu nie tylko z Białorusi, ale także z wielu innych krajów.

Jeziora Brasławskie

Jeziora Brasławskie

Jeziora Brasławskie

Jeziora Brasławskie

Jeziora Brasławskie

Jeziora Brasławskie

Jeziora Brasławskie

Jeziora Brasławskie

Jeziora Brasławskie

Jeziora Brasławskie

Jeziora Brasławskie