Вы можаце дапамагчы праекту "VEDAJ.BY - Архітэктура і культура Беларусі" калі размесціце ў сябе на сайце, у блогу, у сацыяльнай сетцы спасылку на галоўную старонку нашага сайту (http://vedaj.by/). Якім тэкстам аформіць спасылку - справа Ваша. Спасылку таксама можна аформіць у выглядзе аднаго з малюнкаў ніжэй (адрасы гэтых малюнкаў можна выкарыстоўваць для ўстаўкі сабе на сайт, яны змяняцца не будуць), памер малюнкаў 200x60px: