Brzeski obwód

Brzeski obwód Białorusi

Brzeski obwód jest położony w południowo-zachodniej Białorusi. Na zachodzie graniczy z Polską, na południu - z Ukrainą. Centrum obwodu, miasta Brześć to rodzaj bramy zachodniej części kraju. Przez obwodzie brzeskim najważniejsze szlaki komunikacyjne podłączenia Europę i Azję. Rzeki obwódu Brzeskiego Białorusi należy do dorzecza Dniepru i Wisły. Relief obwódu Brzeskiego Białorusi charakteryzuje jako płaskie i nizinne. Na terenie obwodu brzeskiego na Białorusi, jest duża część jednej z najstarszych rezerwatów w Europie - Puszczy Białowieskiej. Na terenie Puszczy Białowieskiej znajduje się pobyt białoruski Dziadek Mróz.

Niestety, duża część historycznego dziedzictwa obwodu brzeskiego Białorusi zniszczone lub jest w nieprawidłowym stanie, z powodu częstych wojen, które przeszły przez jego terytorium. Jednak niektóre z najważniejszych zabytków i architektonicznego dziedzictwa kulturowego nadal udało się utrzymać lub przywrócone w tej chwili. Wśród tych obiektów są najważniejsze: Kamieniec wieżowe, pałace w Kosowie i Ruzhanach, Kościół w Iszkołdźi, złożonych obiektów w twierdzy Brzeskej.

Turystyka w obwode brzeskim Białorusi aktywnie rozwija. Podróżujący w Białorusi otworzył drzwi do wielu muzeów i dworów. Wiele atrakcji  i Zabytków architektonicznych i kulturalnych czekających na odwiedzających i turystów.

Baranowicki powiat Białorusi

Powiat Baranowicki, obwód brzeski na Białorusi, jednego z największych w powierzchni kraju. Na terenie powiatu Baranowicze możemy znaleźć wiele zabytków historycznych i architektonicznych i atrakcji. Większość atrakcji dzielnicy Baranowicze Białoruś jest Kościół i kościoły. Wśród nich wyróżnia się kościół w Ishkold wsi wybudowany w XV wieku. Także wśród zabytków i atrakcji powiat Baranowicze można znaleźć: kaplicy, dwory, historyczne tkanki miejskiej i więcej.

Bereski powiat Białorusi

Powiat Bereski, obwód brzeski na Białorusi ma znaczną liczbę drobnych zabytków i atrakcji, które są zdominowane przez cerkwi, kościołów i kaplic z róznych lat. W mieście Bereza doskonale zachowane kilka kościołów, a tam są ruiny starego katolickiego klasztoru. Wśród innych zabytków i atrakcji kulturalnych i historycznych w okolicy Bereskiego, możemy również znaleźć kilka osiedli.

Brzeski powiat Białorusi

Obszar jest bogaty w Brześć zabytków i atrakcji, w tym wyróżnień zabytków i miejsc turystycznych w Brześciu. Główną atrakcją miasta i całego regionu jest kompleks obiektów twierdzy Brześć. W chwili, to jest do budowy twierdzy Brześć została zniszczona niemal cała reszta zabytkowych budynków Brześć. Również punkt orientacyjny i turystyczny atrakcją jest muzeum "Berestye" położony w pobliżu twierdzy Brześć. Także w obwodzie brzeskim, istnieje kilka miejscowości, które zachowały się zabytkowe kościoły, Kościół, ani majątku, a także inne zabytki i atrakcje.

Drohiczyński powiat Białorusi

Powiat Drohiczyński, obwód brzeski na Białorusi, jednego z największych w powierzchni kraju. Na terenie powiatu Drohiczyńskiego możemy znaleźć wiele zabytków historycznych i architektonicznych i atrakcji. Większość atrakcji powiatu Drohiczyńskiego Białorusi jest cerkwi i kościoły. Także wśród zabytków i atrakcji powiatu Drohiczyńskiego można znaleźć: kaplicę, dworki, historyczną zabudowywanie miejską i więcej. W Drohiczyńskiej okolicy w miejscowości Zakoziel jest jednym z najbardziej atrakcyjnych zniszczonych kaplic na Białorusi.

Hancewicki powiat Białorusi

Powiat Hancewicki, obwód brzeski na Białorusi nie jest bardzo bogaty w najważniejszych zabytków historycznych i architektonicznych, ale tutaj jest wiele atrakcji, które są reprezentowane głównie przez małych budynków sakralnych, czyli kościoły i kościoły z róznych lat. Do dodatkowych regionalnych atrakcji zalicza się obszar Hancewicki można znaleźć kilka zrujnowane dwory i kaplice.

Iwacewicki powiat Białorusi

Powiat Iwacewicki, obwód brzeski na Białorusi jest jednym z największych w kraju i sklepów na jego terytorium, kilka głównych zabytków i atrakcji w całej Białorusi. Najważniejszym z nich jest kościół, pałac i kompleks nieruchomości położony w miejscowości Kosowie. Wśród wielu innych kulturalnych i historycznych zabytków i atrakcji turystycznych można znaleźć powiat Iwacewicki kościół, kościoły, domy gospodarskich i wiele więcej.

Janowski powiat Białorusi

Powiat Janowski, obwód brzeski na Białorusi ma znaczną liczbę drobnych zabytków i atrakcji, które są zdominowane przez Kościół, kościołów i kaplic z róznych lat. W miejscowości Moladawo dobrze zachowany jeden z najpiękniejszych kaplic na Białorusi, w miejscowości poprzednio zajmowane Dastoewo rodzaju nieruchomości z Dostojewskiego, ale teraz nie można znaleźć wspaniały kościół. Wśród innych zabytków i atrakcji kulturalnych i historycznych regionu Janowski, możemy również znaleźć kilka osiedli.

Kamieniecki powiat Białorusi

Powiat Kamieniecki Białorusi utrzymuje się na jego terytorium, kilku głównych zabytków i atrakcji na terenie Białorusi. Po pierwsze to Kamienieckaja wieza, położony w Kamieniec, jak również historycznych budynków miasta. Po drugie, na terenie dzielnicy Kamieniecki, wieś Kamenyuki jest otwarty dla zwiedzających w Puszczy Białowieskiej. Po trzecie, w Wysokim zachowany starożytny kościół i pałac. Wśród wielu innych kulturalnych i historycznych zabytków i atrakcji turystycznych można znaleźć powiat Kamieniecki kościół, kościoły, domy gospodarskich i wiele więcej.

Kobryński powiat Białorusi

Powiat Kobryński, obwód brzeski na Białorusi, jednego z największych w powierzchni kraju. Na terenie dzielnicy Kobryński możemy znaleźć wiele zabytków historycznych i architektonicznych i atrakcji. Większość atrakcji dzielnicy Kobryński Białoruś jest Kościół i kościoły. Także wśród zabytków i atrakcji powiat Kobryński można znaleźć: kapliczki, młyny, gospodarstwa rolne, historyczne i bardziej miejski tkaniny.

Lachowicki powiat Białorusi

Powiat Lachowicki, obwód brzeski na Białorusi ma znaczną liczbę drobnych zabytków i atrakcji, które są zdominowane przez Kościół, kościoły i dwory z róznych lat. Wśród innych zabytków i atrakcji kulturalnych i historycznych w okolicy Lachowicki możemy również znaleźć kilka kaplic.

Małorycki powiat Białorusi

Powiat Małorycki, obwód brzeski na Białorusi ma znaczną liczbę drobnych zabytków i atrakcji, które są zdominowane przez cerkwi, kościołów i kaplic z róznych lat. Zabytków i atrakcji kulturalnych i historycznych w okolicy Małorycki możemy również znaleźć kilka osiedli.

Piński powiat Białorusi

Powiat Piński, obwód brzeski na Białorusi utrzymuje się na jego terytorium, kilku głównych zabytków i atrakcji na terenie Białorusi. Pierwszym z nich jest seria zabytków architektury Pińska, wśród których podkreśla się kompleks budynków dawnego klasztoru katolickiego, obecnie mieści się tu seminarium. Po drugie, na terenie dzielnicy Pińsku, w mieście Logishin położony kościół i kościół, kościół ten jest jednym z najbardziej czczonych ikon w Białorusi. Wśród wielu innych zabytków i atrakcji kulturalnych i historycznych, powiat Pińsk można znaleźć i inne kościoły, kościoły, pałace i inne.

Prużański powiat Białorusi

Powiat Prużański, obwód brzeski na Białorusi utrzymuje się na jego terytorium, kilku głównych zabytków i atrakcji na terenie Białorusi. Po pierwsze ten kościół, kościół, pasaż handlowy i nieruchomości, znajduje się w Prużana i historycznych budynków w mieście. Po drugie, na terytorium regionu Prużana, w mieście Rużana są ruiny wspaniałego pałacu Sapiehów. Wśród wielu innych zabytków i miejsc regionu Prużana może spełniać kościół, kościoły, dwory i więcej kultury i historii.

Stoliński powiat Białorusi

Powiat Stoliński, obwód brzeski na Białorusi ma znaczną liczbę drobnych zabytków i atrakcji, które są zdominowane przez Kościół i kościoły róznych lat. Wśród innych zabytków i atrakcji kulturalnych i historycznych w dzielnicy Stoliński, możemy również znaleźć kilka kaplic i dworów.

Łuniniecki powiat Białorusi

Powiat Łuniniecki, obwód brzeski na Białorusi ma znaczną liczbę drobnych zabytków i atrakcji, które są zdominowane przez kościół róznych lat. Wśród innych zabytków i atrakcji kulturalnych i historycznych w Łuniniecki strefy możemy również znaleźć kilka kaplic, kościołów i dworów.

Żabinecki powiat Białorusi

Powiat Żabinecki, obwód brzeski na Białorusi nie jest bardzo bogaty w najważniejszych zabytków historycznych i architektonicznych, ale tutaj jest wiele atrakcji, które są reprezentowane głównie przez małych budynków sakralnych, czyli kościoły i kościoły z róznych lat. Do dodatkowych regionalnych atrakcji zalicza się Żabinecki obszar znajduje się kilka zniszczonych osiedli.