Antopol - to duża wieś w Drohiczyńskim powiecie, Brzeskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością osiedla Antopol pojawia się drewniana cerkiew Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, która została wzniesiona tu w 1854 roku. Styl architektoniczny świątyni - to klasycyzm. Najwyrazistszy architektoniczny element świątyni - to portyk z czterema kolumnami, nad frontonem którego wznosi się wieżyczka. Rządem z cerkwią w osiedlu Antopol rozmieszczona także nieduża drewniana dwupoziomowa dzwonnica, zbudowana w 1866 roku. Od innej strony od cerkwi na wsi Antopol rozlokowana pamiątkowa kolumna 19-go wieku.

Antopol

Według jednej z wersji, dana kolumna została wzniesiona dla uczczenia konstytucji Rzeczypospolitej Obojga Narodów od 3 maja 1791 roku. W dowolnym przypadku, na bieżącą chwilę na danej kolumnie w żaden sposób nie odzwierciedlone w zaszczyt czego ona ustalona. Cerkiew na wsi Antopol w nasze dni podtrzymuje się w znakomitej kondycji i staje się działającą prawosławną świątynią. Cerkiew Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa na wsi Antopol także staje się ważnym zabytkiem architektury budownictwa drewnianego 19-go wieku, historycznokulturalną wartością, ciekawą osobliwością Białorusi i być może ciekawa pewnym turystom i podróżnym po Białorusi.

Antopol

Antopol

Antopol

Oprócz tego, na wsi Antopol zachowało się i jeszcze kilka godnych uwagi historycznych budów 19-go wieku, w tej liczbie szeregi stoisk (a to wystarczające rzadki i wartościowy typ zabytków architektury w Białorusi). Pewne z takich starych budynków osiedla Antopol poważnie zostali przebudowani w drugiej połowie 20-go wieku. Do żalu z powodu, w nasz czas większość z tych budynków znajdują się w rzucanym i nader zaniedbanym stanie. No i wreszcie, na wsi Antopol kiedyś kładł się szeroki folwarczny kompleks 19-go wieku. I znowu, niestety, do naszych dni od tego gospodarstwa niczego nie zachowało się, ani folwarcznego domu, ani drugorzędnych budów, a tylko szkicowanie słynnego białoruskiego artysty (patrz poniżej).

Antopol

 

Szkice Napoleona Ordy, Antopol:

Szkice Napoleona Ordy, Antopol