Sobotniki - to wieś w Iwiejskim powiatu, Grodzieńskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Sobotniki pojawia się kościół Świętego Władysława. Ta świątynia została zbudowana z czerwonej cegły w neogotyckim stylu w 1904-1907 latach. Za swoją bardziej czym wiekową historię kościół na wsi Sobotniki nie zmienił się ani na zewnątrz ani wewnętrznie, a także nie stracił swoich wartościowych przedmiotów wnętrza, liczne z których można uważać za prawdziwe dzieła sztuki. Kościół na wsi Sobotniki wznieśli w miejscu starą drewnianą świątynię, która do początku 20-go wieku beznadziejne zestarzała się.

Sobotniki

Kościół na wsi Sobotniki konsekrowany na cześć Władysława Węgierskiego, który przyniósł chrześcijaństwo w Węgry. To jedyna świątynia w Białorusi, która poświęcona w zaszczyt tego świętego. Od chwili swojej budowy kościół ani razu nie zamykał się. I w czasy radzieckie świątynia zostawała się działającą. Kościół na wsi Sobotniki nieznacząco był uszkadzany w latach Drugiej Wojny Światowej, jednak już w 1947 roku w całości został przywrócony. Od 1962 roku i do początku lat 1980-ch tu nie było swojego duchownego, jednak parafianie nawet o tej porze podtrzymywali świątynię w należącym stanie, płaciły wszystkie niezbędne podatki i gromadzili się na wspólne modlitwy. Tak więc, los kościoła w czasy radzieckie powstał jak rzadko szczęśliwie. Właśnie dziękując temu we wnętrzu świątyni zachowało się mnóstwo starych przedmiotów wnętrza, oryginalne malowania ścian, mozaikowe panneau, ikony, liczne rzeźby i wiele innego.

Sobotniki

Na szczególnej wzmianki zasługują stary drewniany organ, ławki dla parafian, marmurowa chrzcielnica i cudowny obraz, które są starsze od samego kościoła, tak jak byli przekazane do tej świątyni z poprzedniego drewnianego kościoła, obstającego przy tym miejscu. Terytorium naokoło kościoła na wsi Sobotniki otoczona przez stare kamienne ogrodzenie, które także starsze od samej świątyni i datuje się 19-ym wiekiem. W ogrodzenie malowniczo wbudowane mnóstwo niedużych kaplic lecz główne wejście ozdabiają brama, wykonana w neogotyckim stylu pod budowę kościołowi. Kaplice i brama zostali wzniesieni jednocześnie z kościołem w początku 20-go wieku. W nasze dni kościół na wsi Sobotniki zostaje działającym, znajduje się w znakomitej kondycji i staje się ważną białoruską osobliwością i nader wartościowymi zabytkiem architektury.

Sobotniki