Żyrowicze - to wieś w Słonimskim powiatu, Grodzieńskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Żyrowicze pojawia się kompleks budynków męskiego prawosławnego klasztoru Zaśnięcia Matki Bożej, którym był założony tu w 1470 rokowi. W nasz czas na terytoria klasztoru rozmieszczona także jedna z największych w Białorusi seminariów. Klasztor na wsi Żyrowicze pojawia się jednym z najbardziej wiele odwiedzanych i czczonych klasztorów całej Białorusi. W tym klasztorze, w głównym soborze jest przechowywana święta cudowna Żyrowicka Ikona Matki Bożej. Po podaniu, ta ikona cudownym czynem przejawiła się na kamieniu. Odbyło się to na tym miejscu gdzie teraz i rozmieszczony klasztor.

Klasztorny kompleks na wsi Żyrowicze bardzo stary i staje się bardzo ważną historyczno-kulturalną wartością i osobliwością Białorusi dlatego on korzysta z dużej popularności nie tylko u prawosławnych chrześcijan, ale też wśród przedstawicieli innych chrześcijańskich konfesji. Klasztor na wsi Żyrowicze zawsze napełniony przez pielgrzymów, turystów i podróżnych. Naraz zaznaczymy, co dla turystów na wsi Żyrowicze stworzona niezbędna infrastruktura, tu jest i sklepy i bankomaty i parkowania i liczny inne. Wewnątrz samego klasztoru funkcjonuje nieduża jadalnia (refektarz) gdzie można skosztować klasztornego jedzenia. Także w klasztorze na wsi Żyrowicze działają kilka kościelnych i upominkowych handlowych ławek.

Zwięźle opiszemy historię męskiego klasztoru na wsi Żyrowicze. A więc, został założony w 1470 rokowi na tym zaś miejscu, gdzie w tym zaś rokowi, zgodnie podaniu, została pokazana Żyrowicka Ikona Matki Bożej. Do 1609 roku klasztor był prawosławny. Następnie w 1613 rokowi klasztor został przekazany unickiemu orderowi bazylianów. Początkowo budowy klasztoru były drewniane. Duży pożar odbył się w klasztorze w 1655 roku. Po tego klasztor budował się już w dużej mierze z kamienia. W 1839 roku klasztor znów stał się prawosławny. W 1921 roku, kiedy wieś Żyrowicze znalazła się w składzie Polski, dla klasztoru zaczął się okres względnego upadku. Potrwał ten okres i w czas Drugiej Wojny Światowej i po ustaleniu tu władzy radzieckiej.

Jednak, mimo to, klasztor ciągle funkcjonował w prądzie wszystkiego 20-go wieku. Oprócz tego, w czasy radzieckie w ścianach klasztoru znaleźli schronienie zakonnicy i zakonnice z liczny innych białoruskich klasztorów, na ten czas, na razie te zostali zamknięci. W początku 1990-ch lat, klasztor znów stanął rozszerzać się i rozwijać się. Na daną chwilę on staje się jednym z najbardziej aktywnie funkcjonujących klasztorów Białorusi. Wszystkie zabytki architektury, wchodzące w skład klasztoru na wsi Żyrowicze w niedawne czasy, także doskonale zostali przywróceni, i dzisiaj znajdują się w pięknym stanie. Na długości całej swojej historii i aż do naszego czasu męski Żyrowicki klasztor Zaśnięcia Matki Bożej był i zostaje jednym z podstawowych religijnych i centrów kulturowych Białorusi.

Na terytoria klasztoru na wsi Żyrowicze żreć trzy świątynie. W-pierwszych, to centralna i główna świątynia klasztoru - sobór Zaśnięcia Matki Bożej, który powstawał w 1613-1650 latach. Ta świątynia posiada nader imponujące rozmiary i pozostającą w pamięci powierzchowność. Sobór znacznie został przebudowany w 1839 roku dlatego jego wygląd zewnętrzny niezbyt dobrze odbija jego wiek. Dlatego, zwróćcie poszczególną uwagę, o ile stara ta majestatyczna świątynia.

Żyrowicze

Żyrowicze

Żyrowicze

Żyrowicze

Żyrowicze

Druga świątynia na wsi Żyrowicze, to cerkiew Bożego Zjawiska, zbudowany w 1796 roku (na idącej fotce z lewej strony i w centrum). Trzeci świątynia, to cerkiew Wzniesienia Świętego Krzyża, zbudowany w 1769 roku (na idącej fotce z prawej strony). Dany cerkiew bardzo unikatowa. Sprawa w tym, co ona wykonana tak, co od wejścia i do samego ołtarza podnoszą się szerokie schody. W tej świątyni przyjęte powoli podnosić się po tych schodach, zatrzymując się na każdym schodku dla modlitwy. Wszystkie świątynie i cerkwi klasztoru na wsi Żyrowicze, oczywiście, stają się ważnymi zabytkami architektury swojego czasu, wartościowymi obiektami historyczno-kulturalnego dziedzictwa i wystającymi osobliwościami.

Żyrowicze

Żyrowicze

Kompleks budynków klasztoru na wsi Żyrowicze włącza w siebie jeszcze mnóstwo urządzeń, które w zasadzie zostały zbudowane w 17-18 wiekach. Wśród tych budynków żreć budynek seminarium, mieszkalne korpusu dla zakonników i seminarzystów, gospodarcze budowy i liczny inne. Na szczególnej wzmianki zasługuje nieduża kaplica rozmieszczona w dziedzińcu wewnętrznym klasztoru na wsi Żyrowicze (na idących fotkach z lewej strony). Pasowawszy do tej kaplicy można napić się poświęconej wody. I chociaż w klasztornym kompleksie na wsi Żyrowicze te budynki posiadają drugorzędne znaczenie niemniej jednak oni stają się ważnymi zabytkami architektury i osobliwościami.

Żyrowicze

Żyrowicze

Za granicami podstawowego terytorium klasztoru na wsi Żyrowicze rozmieszczone jeszcze nieco obiektów, które chociaż kosztują oddzielnie niemniej jednak odnoszą się do klasztoru. W pierwszą kolejność, to dzwonnica, zbudowana w 1828 roku naprzeciw głównego soboru klasztoru (na idącej fotce z lewej strony). Dzwonnica na wsi Żyrowicze wykonana pod budowę świątyni i klasztorowi, ona szybciej przypomina nie tyle dzwonnicę, ile jeszcze jedna odrębna świątynia. Dzwonnica wykonana z takim rozmachem to nader unikatowa osobliwość Białorusi.

Żyrowicze

We wsi Żyrowicze jest dwa świętych źródła. Oba oni, oczywiście, odnoszą się do klasztoru. Koło każdego z źródeł niedawno wzniesione nieduże świątynie. Terytorium naokoło świętych źródeł na wsi Żyrowicze dobrze urządzana. Organizowane miejsca gdzie można wygodnie nabrać wody święconej, zbudowane także chrzcielnice. Bardziej tego, obok źródeł funkcjonują handlowe ławki, gdzie można kupić sprzęt liturgiczny, pamiątki albo niewiele jedzeń.

Żyrowicze

Jest na wsi Żyrowicze i jeszcze jedna nieduża osobliwość - cerkiew drewniana Świętego Jerzego, zbudowana w 18-ym wieku. Ten cerkiew rozlokowany poza granicami terytoria klasztoru na wsi Żyrowicze, ale odnosi się do niego. Tak jak w Białorusi zachowało się nie tak znowu i wiele cerkiew drewnianych 18-go wieku, to dany cerkiew, jak jedna z zachujących się, staje się ważnym obiektem historyczno-kulturalnego dziedzictwa, zabytkami architektury i osobliwością wsi Żyrowicze i Białorusi ogólnie. Cerkiew Świętego Jerzego na wsi Żyrowicze rozmieszczona na wysokim wzgórzu. Od tego wzgórza otwiera się doskonały wygląd na klasztor.

Żyrowicze

Żyrowicze

Żyrowicze

Żyrowicze

 

Szkice Napoleona Ordy, Żyrowicze:

Szkice Napoleona Ordy, Żyrowicze