Nowa Mysz - to duża wieś w Baranowickim powiecie, Brzeskiego obwodu Białorusi. Główną osobliwością oraz podstawową atrakcją wsi Nowa Mysz jest bardzo malowniczy zespół architektoniczny, na który składają się dwie świątynie: katolicki kościół Przemienienia Pańskiego i prawosławna cerkiew, również konsekrowana ku czci Przemienienia Pańskiego. Kościół we wsi Nowa Mysz został zbudowany z cegły w 1825 roku. Teren wokół kościoła otoczony jest naturalnym kamiennym ogrodzeniem, centralne wejście zdobi ceglana brama, obok kościoła znajduje się również dwupoziomowa drewniana dzwonnica. Cerkiew na wsi Nowa Mysz została zbudowana w 1859 roku z drewna. Cerkiew ta wyróżnia się na tle większości drewnianych kościołów i cerkwi wiejskich z połowy XIX wieku złożonością rozwiązania architektonicznego i obecnością szeregu nietypowych elementów zdobniczych. Kościół i cerkiew na wsi Nowa Mysz są w doskonałym stanie i funkcjonują jako świątynie. Kościół i cerkiew zostały konsekrowane na cześć Przemienienia Pańskiego i usytuowane naprzeciw siebie na centralnym placu osiedla. Tworzą bardzo typowy dla Białorusi zespół architektoniczny.

Nowa Mysz

W wielu białoruskich wioskach i miasteczkach można znaleźć pobliskie kościoły i cerkwie. Takie sytuacje można uznać za unikalną cechę białoruskiej sztuki urbanistycznej, a także architektoniczną, historyczną i kulturalną wizytówkę kraju. Pobliskie kościoły różnych wyznań chrześcijańskich odzwierciedlają i potwierdzają fakt, że przez stulecia na Białorusi pokojowo żyli i wspólnie pracowali przedstawiciele wszystkich religii. Kościół i cerkiew na wsi Nowa Mysz to zabytki architektury XIX wieku oraz wartości historyczne i kulturowe. Świątynie te, zjednoczone w jeden kompleks, są również ważną osobliwością oraz atrakcją Białorusi, która podkreśla wyjątkowość białoruskiej historii i kultury, a także przyczynia się do kształtowania tożsamości narodowej Białorusinów. Oprócz kościoła i cerkwi na wsi Nowa Mysz znajduje się kilka bardziej niezwykłych budowli z XIX wieku, które można przypisać zwykłej zabudowie historycznej osiedla, a także kilku zabytków z drugiej połowy XX wieku.

Nowa Mysz

Nowa Mysz

Nowa Mysz

Nowa Mysz

Nowa Mysz

Nowa Mysz

Nowa Mysz

Nowa Mysz

Nowa Mysz

Nowa Mysz

Nowa Mysz

Nowa Mysz

Nowa Mysz

Nowa Mysz

Nowa Mysz

Nowa Mysz

Nowa Mysz