Wolno - to wieś w Baranowickim powiatu, Brzeskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Wolno pojawia się cerkiew Świętej Trójcy, początkowo zbudowana w 1768 roku. Cerkiew na wsi Wolno posiada nader solidną i monumentalną powierzchowność, ona wystarczająco stara, a poza tym w jej zewnętrznej oprawie jest bardzo ciekawa, nie tradycyjna dla świątyń, sztukateria wojennej tematyki. Niewątpliwie, co cerkiew na wsi Wolno staje się ważnymi zabytkami architektury 18-go wieku, historyczno-kulturalną wartością i ciekawą osobliwością Białorusi.

Świątynia na wsi Wolno została wzniesiona przy unickim męskim klasztorze bazylianów w zamian starej drewnianej świątyni, wcześniej odnoszącej się ponadto klasztorowi. Kamienny klasztorny korpus 18-go wieku, kładący się obok kościoła, do naszych dni, niestety, nie zachował się. Męski unicki klasztor został zniesiony w początku 19-go wieku. Po tego świątynia na wsi Wolno był ponownie poświęcony jak cerkiew prawosławna. Z początku 19-go wieku i do 1873 roku tu funkcjonował kobiecy prawosławny klasztor. Następnie kościół na wsi Wolno stanęła wykonywać rolę zwykłej parafialnej świątyni. W takim samym statusie dany kościół znajduje się i dzisiaj. Do naszych dni w kościele Świętej Trójcy na wsi Wolno zachowały się kilka starych ikon 18-go wieku.

Wolno

Wolno

Wolno

W wsi Wolno jest i jeszcze jedna nieduża osobliwość. Sprawa w tym, że kiedyś w tej wsi kładł się niewielki pałacowy kompleks. Do żalu z powodu, sam pałac na wsi Wolno nie zachował się. Do naszych dni doszły tylko kilka byłych gospodarczych budów, odnoszących się do kompleksu. Jedna z nich - były browar (minie fabryka po produkcji napojów alkoholowych), został zbudowany na wsi Wolno w 1830 roku. Budynek browara i teraz jest wykorzystywany w gospodarczych celach. Inne budynki odnoszące się do kompleksu także zostały zbudowane w 19-ym wieku, ale teraz znajdują się w rzucanym stanie.

Wolno

Wolno