Połoneczka - to wieś w Baranowickim powiatu, Brzeskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Połoneczka pojawia się drewniany kościół Świętego Jerzego, początkowo zbudowany w 1751 roku. Następnie świątynia kilka razy przebudowywała się. A w samym końcu 19-go wieku kościół na wsi Połoneczka nader w sposób istotny został przebudowany. Ta świątynia na daną chwilę bardzo dobrze odrestaurowana. Kościół na wsi Połoneczka ma pewną wartość w oczach turystów, tak jak to wystarczające stary drewniany kościół, a to rzadkość, także on znajduje się w znakomitej kondycji, no i wreszcie on wygląda bardzo typowo dla swojego czasu, to znaczy, że właśnie tutaj trzeba jechać jeżeli chcecie zobaczyć zwykły kościół małego białoruskiego miasteczka końca 19-go wieku.

W kościele na wsi Połoneczka znajduje się organ, zrobiony w Wilnie w końcu 19-go stulecia a także rzeźbiony drewniany ołtarz z siedmioma ikonami 18-19 wieków. Oprócz tego, w ołtarzowej części znajduje się rodowy grobowiec Radziwiłłów. Sądząc po wszystkim, właśnie w kościele na wsi Połoneczka w 1802 roku był chrzczony Ignacy Domeyko, urodzony jednej z pobliskich wsi. Przypomnimy, co Ignacy Domeyko (1802-1889) - geolog, mineralog, geograf i etnolog, wieloletni rektor Chilijskiego uniwersytetu i członek wielu towarzystw naukowych, jeden z najbardziej znanych wychowanków Wileńskiego uniwersytetu i bohater narodowy Chile. Rządem z kościołem na wsi Połoneczka są także dzwonnica, kaplica i budynek parafialnej administracji (plebania). Kościół na wsi Połoneczka staje się zabytkiem architektury 18-go wieku, kulturowo-historyczną wartością i osobliwością Białorusi.

Połoneczka

Połoneczka

Połoneczka

Połoneczka

Połoneczka

Połoneczka

Połoneczka

Połoneczka

Także na wsi Połoneczka jest i jeszcze jedna duża osobliwość. A właśnie pałacowo-parkowy kompleks Radziwiłłów końca 18-go wieku. Na cały kompleks zachował się tylko budynek samego pałacu. Pałac ten niezbyt wystający, ale niemniej jednak, wystarczająco ciekawy. Pałac na wsi Połoneczka piętrowy, po bokach do niego przyłączają się dwie parterowych oficyny. W przeszłość tu kładł się szeroki pałacowo-parkowy kompleks. Oprócz pałacu włączał kaplicą-grobowiec, cieplarnię, wjazdową bramu, młyn i liczne inne. Szeroki park ozdabiał malowniczy system zbiorników wodnych. Na daną chwilę wszyscy te dodatkowe elementy pałacowo-parkowego zespołu na wsi Połoneczka w całości stracone.

Pusty i bezobsługowy pałac na wsi Połoneczka teraz znajduje się w zakonserwowanym, ale na razie jeszcze stosunkowo mocnym stanie. W czasy radzieckie budynek pałacu na wsi Połoneczka został przerobiony na szkoła-internat. Dla potrzeb internatu wewnętrzne rozplanowanie i wykańczanie pałacu w całości zostały zawiedzione, w ten sposób oryginalny historyczny wygląd wnętrza w całości stracony. Są plany po konserwacji pałacu na wsi Połoneczka, jednak ona na razie nie odbywa się. Pałac na wsi Połoneczka także staje się zabytkiem architektury 18-go wieku i ważną kulturowo-historyczną wartością Białorusi.

Połoneczka

Połoneczka

Połoneczka

Połoneczka

 

Szkice Napoleona Ordy, Połoneczka:

Szkice Napoleona Ordy, Połoneczka