Pryłuki - to duża wieś w Mińskim powiecie, Mińskiego obwodu Białorusi. Główną atrakcją wsi Pryłuki jest rozległy zespół pałacowo-parkowy. Majątek we wsi Pryłuki istnieje od początku XVIII wieku i znajduje się na miejscu prawosławnego klasztoru, który funkcjonował tu przez cały XVII wiek. W XVIII wieku centralnym budynkiem zespołu był dwór drewniany. Na początku XIX wieku na miejscu drewnianego dworu wybudowano majestatyczny kamienny pałac, który przetrwał do dziś. Przez cały XIX wiek pałac był wielokrotnie przebudowywany, rozbudowywany i ulepszany. W rezultacie na początku XX wieku był to bardzo luksusowy i bogato zdobiony pałac z oranżerią i imponującą kolekcją obrazów.

Oprócz pałacu w skład kompleksu wchodziło również wiele oficyn oraz piękny park. Do dnia dzisiejszego zachowało się wiele budynków gospodarczych, pomocniczych i drugorzędnych zespołu pałacowo-parkowego we wsi Pryłuki. Wszystkie pochodzą z XIX wieku, znajdują się wokół niewielkiego jeziora i wyglądają bardzo malowniczo i nietypowo jak na tego typu budowle. Oficyny te znakomicie zdobią zespół pałacowo-parkowy we wsi Pryłuki i dodają mu kolorytu i atrakcyjności turystycznej.

Po rewolucji 1917 roku różne elementy zespołu pałacowo-parkowego we wsi Pryłuki były wykorzystywane na różne potrzeby. Mieściła się w nim farma naukowa, a także dom wypoczynkowy dla urzędników i pisarzy. Część budynków była również wykorzystywana przez lokalne przedsiębiorstwa rolne. W czasie Drugiej Wojny Światowej w pałacu we wsi Pryłuki mieścił się niemiecki komendant wojskowy. Później pałac służył jako dom wypoczynkowy naczelnemu dowództwu niemieckiemu na Białorusi. Wycofujący się Niemcy spalili pałac. Po wojnie, w 1957 roku rozpoczęto odbudowę pałacu. Po zakończeniu prac konserwatorskich w murach pałacu we wsi Pryłuki ulokowano organizację naukową, która zajmowała się ochroną roślin. Organizacja ta była wielokrotnie reorganizowana i zmieniała podległości wydziałowe. Dziś jest to „Instytut Ochrony Roślin”, który jest częścią struktury Narodowej Akademii Nauk Białorusi i nadal znajduje się w pałacu na wsi Pryłuki.

Tak więc pałac we wsi Pryłuki jest aktywnie wykorzystywany w naszych czasach. Eleganckie oryginalne wnętrza pałacu zaginęły oczywiście podczas burzliwych wydarzeń XX wieku. Jednocześnie elewacja pałacu została odrestaurowana i utrzymana w doskonałym stanie. Zachowane fragmenty parku są również utrzymywane w dobrym stanie, a wiele budynków gospodarczych jest odrestaurowanych. Część dawniej odrestaurowanych budynków pomocniczych dawnego zespołu pałacowo-parkowego we wsi Pryłuki jest obecnie wykorzystywana na cele mieszkalne i biurowe oraz jako lokal dla Centrum Sztuki Ludowej. Zespół pałacowo-parkowy na wsi Pryłuki staje się bardzo ciekawą osobliwością Białorusi, ważnym zabytkiem architektury XIX wieku, a także kulturalno-historyczną wartością kraju. Ten piękny i majestatyczny pałac jest zasłużenie popularny wśród turystów i podróżników z Białorusi i innych krajów.

Pryłuki

Pryłuki

Pryłuki

Pryłuki

Pryłuki

Pryłuki

Pryłuki

Pryłuki

Pryłuki

Pryłuki

Pryłuki

Pryłuki

Pryłuki

Pryłuki

 

Szkice Napoleona Ordy, Pryłuki:

Szkice Napoleona Ordy, Pryłuki

Szkice Napoleona Ordy, Pryłuki