Dziesiętniki - to mała wieś w Wołożyńskim powiatu, Mińskiego obwodu Białorusi. We wsi Dziesiętniki rozmieszczony jeden z największych wojennych pochówków Pierwszej Wojny Światowej na terytoria współczesnej Białorusi. Sprawa w tym, co niedaleko od tej wsi w wejściu Pierwszej Wojny Światowej na długo ustaliła się linia frontu i odbywały się przewlekłe pozycyjne walki. Najaktywniejsze działania bojowe w tych miejscach datują się 1916 rokiem. Wtedy zaś byli przeprowadzonymi podstawowymi pochówkami. Bardziej 800 niemieckich, austriackich i żołnierzy rosyjskich spoczywają na wojskowym cmentarzu na wsi Dziesiętniki obok siebie nawzajem. Ten fakt, co przedstawiciele zmagających się stron pochowani na ogólnym cmentarzu, związany z tym, co w czas Pierwszej Wojny Światowej w wojskach istniały sanitarne brygady, które zbierały ciała wszystkich zabitych żołnierzy z pola walki i chowali ich obok. Przy tym wszystkie dane, znalezione dokumenty i żetony, które odnosiły się do żołnierzy przeciwnika udzielały się nieprzyjacielskiej stronie. Oprócz tego, może już wtedy, a już tym bardziej teraz, wszyscy żołnierze i inni ludzie zginąć w wejściu Pierwszej Wojny Światowej, są uważani za jednakowe ofiary i zakładników imperialistycznych ambicji zmagających się stron. Dlatego, tu na wsi Dziesiętniki, a także na innych niemieckich cmentarzach ustalone pamiątkowe tabliczki z napisem "Tu spoczywają żołnierze - ofiary Pierwszej Światowy Wojny".

A więc, wojskowy cmentarz na wsi Dziesiętniki został stworzony przez niemiecką stronę w 1916 rokowi. Wtedy zaś był wzniesionym centralnym architektonicznym elementem cmentarza - monumentalna rotunda uwieńczona przez orła, wygładzającym skrzydła. Do słowa, tabliczka ustalona na tym monumencie w nasz czas głosi że ten pomnik staje się kaplicą. Następnie, w 1922 roku, kiedy wieś Dziesiętniki wchodziła w skład Polski, tu na niemieckie pieniądze była w całości urządzanym terytorium i wzniesionym ogrodzeniem. Wojskowy cmentarz na wsi Dziesiętniki położony na wjeździe w tę wieś na naturalnym wzgórzu. Obok przepływa rzeka, malowniczo wyginająca się w tym miejscu. Już w nasz czas, przy finansowym wsparciu ze strony niemieckiej, na wojskowym cmentarzu na wsi Dziesiętniki znowu przeprowadzały się prace po urządzeniu terytorium i zaprowadzeniu porządku. Dlatego w nasze dni pochówki po dawnemu znajdują się w należącym stanie. Staranny trawnik, majestatyczne sosny, równe rządy grobów, piękne kamienne ogrodzenie, powtarzająca płaskorzeźba wzgórza i monumentalna kaplica - to wszystko przeprowadza silne wrażenie na zwiedzających. Wojskowy cmentarz na wsi Dziesiętniki czymś nawet przypomina skwer albo nieduży park. To bardzo ciekawe miejsce do amatorów historii i turystyki po Białorusi.

Dziesiętniki

Dziesiętniki

Dziesiętniki

Dziesiętniki

Dziesiętniki