Kijowiec - to wieś w Wołożyńskim powiecie, Mińskiego obwodu Białorusi. Główną atrakcją oraz podstawową i jedyną osobliwością wsi Kijowiec jest cerkiew prawosławna Świętej Trójcy. Ta świątynia została zbudowana na wsi Kijowiec w 1919 roku z drewna. Architektoniczny zespół świątyni uzupełnia brama z cegieł i kamienia naturalnego. W ostatnim czasie cerkiew została doskonale odrestaurowana. W świątyni znajduje się kilka zabytkowych ikon z XIX wieku. Cerkiew prawosławna Świętej Trójcy we wsi Kijowiec to ciekawa atrakcja i osobliwość Białorusi, zabytek architektury drewnianej początku XX wieku, a także kulturowo-historyczna wartość kraju.

Kijowiec

Kijowiec

Kijowiec

Kijowiec

Kijowiec