Wistycze - to wieś Brzeskiego powiatu, Brzeskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Wistycze pojawia się Kriestowozdwiżenskaja cerkiew, zbudowana na środku 18-go wieku. Ta stara świątynia początkowo była zbudowana jak kościół, który wchodził w skład klasztoru, kładącego się tu zaś. W pierwszej połowie 19-go wieku (a mianowicie w 1832 roku po klęsce odpowiedniego powstawania) klasztor został zniesiony, a w drugiej połowie 19-go wieku (w 1866 roku wkrótce po klęsce następnego powstawania), świątynia na wsi Wistycze została przekazana Kościołowi Prawosławnemu i kapitalnie odrestaurowana.

Cerkiew funkcjonowała aż do Drugiej Wojny Światowej. W czasy radzieckie świątynia na wsi Wistycze została rzucony i stała pusta. Tylko w 2011 roku silnie zestarzeć się cerkiew zaczęli (po raz pierwszy z drugiej połowy 19-go wieku) restaurować. Na daną chwilę ta świątynia jeszcze na razie nie do końca odrestaurowana, ale węższy znajduje się w dobrym stanie i staje się działającej Prawosławnej cerkwią. Także na wsi Wistycze jest nieduża ale godna uwagi przydrożna kaplica. Na starych fotkach wolno widzieć rzeźbę Najświętszej Maryi Panny, która wcześniej ozdabiała szczyt tej kaplicy. Świątynia na wsi Wistycze staje się zabytkiem architektury 18-go wieku, kulturowo-historyczną wartością i ciekawą osobliwością Białorusi.

Wistycze

Wistycze

Wistycze