Zbirogi - to wieś Brzeskiego powiatu, Brzeskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Zbirogi pojawia się bardzo stara cerkiew drewniana Świętej Paraskewy, zbudowana w dalekim 1610 rokowi. Dana drewniana świątynia doskonale zachowała się i podtrzymuje się w dobrym stanie. Cerkiew na wsi Zbirogi i teraz funkcjonuje jak świątynia. Dana cerkiew oczywiście nie wyodrębnia się szczególnym pięknem, rozmiarami i wdziękiem rozwiązań architektonicznych, jednak samo to, że drewniana świątynia przestała już bardziej 400 lat i jak dawniej znajduje się w znakomitej kondycji, to bardzo duża rzadkość nie tylko dla Białorusi ale też dla całego regionu. Przez rząd z cerkiew także rozmieszczona nieduża dzwonnica. Cerkiew na wsi Zbirogi staje się bardzo ważnymi zabytkami architektury początku 17-go wieku, historyczno-kulturalną wartością i ciekawą osobliwością Białorusi.

Początkowo budynek świątyni na wsi Zbirogi wznosiło się pod unicki kościół Przenajświętszej Trójcy. Od 1866 roku świątynia znajdowała się pod jurysdykcją kościoła prawosławnego. W okres od 1920 roku i do zakończenia Wielkiej wojny ojczyźnianej budynek został przekazany rzymskokatolickiemu kościołowi. W 1925 roku przeprowadzona jego konserwacja. W powojenne lata cerkiew na wsi Zbirogi znów przekazana prawosławnej konfesji i wyświęcona męczennicy Paraskewy. W historii świątyni z uwagą także to, że co najmniej nie ma żadnych danych o tom, żeby on chociażby pewnego razu palił się albo został ograbiony.

Oprócz tego, z powagą to, że od chwili swojej budowy dana świątynia w sposób istotny nie przestawiała się, a tylko restaurował się, i w ten sposób, na daną chwilę w ogólnych zarysach jak dawniej zachowuje swój początkowy wygląd. Z tego punktu widzenia, niebogate wewnętrzne i zewnętrzne urządzenie cerkwi na wsi Zbirogi, staje jej główną zaletą i wartością. Wychodzi, co właśnie tu, na wsi Zbirogi, możemy znaleźć i zobaczyć oryginalną 400-letni drewnianą świątynię i zrozumieć jak wyglądali w te czasy i liczny inne kościoły i cerkwi, które nie przetrwały do naszych dni.

Zbirogi

Zbirogi