Swojatycze - to duża wieś w Lachowickim powiecie, Brzeskiego obwodu Białorusi. Główną atrakcją oraz podstawową osobliwością miejscowości Swojatycze jest kościół Świętego Jerzego, zbudowany w 1825 roku w stylu późnego klasycyzmu. W pobliżu kościoła we wsi Swojatycze znajduje się mała dzwonnica, zbudowana w drugiej połowie XIX wieku. Po klęsce powstania narodowo-wyzwoleńczego w latach 1863-1864 budynek świątyni przekazano do Cerkwi Prawosławnej i nieznacznie przebudowano. Następnie wzniesiono dzwonnicę. Podczas Pierwszej Wojny Światowej budynek świątyni został uszkodzony przez pożar. Na początku lat dwudziestych XX wieku, kiedy wieś Swojatycze stała się częścią międzywojennej Polski, świątynia wróciła do Kościoła Katolickiego, jednocześnie kościół został odbudowany po pożarze i kilkakrotnie przebudowany. Po Drugiej Wojnie Światowej, w drugiej połowie XX wieku, w czasach radzieckich, kościół Świętego Jerzego we wsi Swojatycze został zamknięty i nie działał. Na początku lat 90-ch XX wieku świątynia ponownie została zwrócona Kościołowi Katolickiemu. W tej chwili świątynia została już odbudowana, przywrócona i działa. Kościół Świętego Jerzego we wsi Swojatycze to także zabytek XIX-wiecznego empire (odmiana późnego klasycyzmu), wartość kulturowa i historyczna, a także interesująca atrakcja turystyczna na Białorusi.

Swojatycze

Swojatycze

Swojatycze

Swojatycze

We wsi Swojatycze wcześniej mieścił się także rozległy kompleks pałacowo-parkowy z XIX wieku. Centralny budynek kompleksu - piękny pałac, został zbudowany w stylu późnego klasycyzmu i został uznany za jeden z najpiękniejszych w całej dzielnicy. Do 1914 roku w pałacu znajdowała się ogromna kolekcja obrazów i bardzo bogata biblioteka, w której znajdowało się około pięciu tysięcy książek. Pałac w wiosce Swojatycze został całkowicie splądrowany i częściowo zniszczony podczas Pierwszej Wojny Światowej. Następnie został przywrócony, ale podczas Drugiej Wojny Światowej pałac został ponownie splądrowany, a także całkowicie i nieodwołalnie zniszczony. W okresie powojennym pałac nie został odrestaurowany, a na jego miejscu wzniesiono całkowicie nowy budynek miejscowej szkoły. W tej chwili szkoła we wsi Swojatycze już nie funkcjonuje, a w murach dawnej szkoły jest położone prywatne przedsiębiorstwo produkcyjne. Od pierwotnego pałacu do naszych czasów zachowały się tylko szkice i zdjęcia (patrz poniżej). Ponadto we wsi Swojatycze zachowało się kilka zupełnie nieistotnych budynków gospodarczych z końca XIX wieku, część ogrodzenia, ruiny fundamentów przydrożnej kaplicy i drobne fragmenty parku, które wcześniej należały do ​​zespołu pałacowo-parkowego.

Jednak we wsi Swojatycze są jeszcze kilka małych atrakcji. Po pierwsze, jest to mała kapliczka przydrożna z XIX wieku. Kaplica ta nie należała do zespołu pałacowego i przetrwała do dziś. Po drugie, jest to bardzo mała kaplica grobowa, zbudowana również w XIX wieku. Ta kaplica znajduje się na lokalnym cmentarzu chrześcijańskim. W drugiej połowie XIX wieku, kiedy budynek kościoła Świętego Jerzego we wsi Swojatycze został przeniesiony do Cerkwi Prawosławnej, właśnie ta kaplica zaczęła pełnić funkcję świątyni dla miejscowych katolików.

Swojatycze

Swojatycze

 

Szkice Napoleona Ordy, Swojatycze:

Szkice Napoleona Ordy, Swojatycze

Szkice Napoleona Ordy, Swojatycze

 

Swojatycze na starych zdjęciach:

Swojatycze na starych zdjęciach

Swojatycze na starych zdjęciach

Swojatycze na starych zdjęciach

Swojatycze na starych zdjęciach