Swojatycze

Swojatycze - to wieś w Lachowickim powiatu, Brzeskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Swojatycze pojawia się kościół Świętego Jerzego, zbudowany w 1825 roku. Rządem z kościołem na wsi Swojatycze rozmieściła się nieduża dzwonnica, zbudowana w 19-ym wieku. Kościół na wsi Swojatycze staje się zabytkami architektury, kulturalno-historyczną wartością i ciekawą osobliwością Białorusi. W wsi Swojatycze wcześniej także mieścił się majątek 18-go wieku. Na daną chwilę od tego gospodarstwa zachowało się tylko kilka całkiem niczym się nie wyróżniających byłych gospodarczych budów końca 19-go wieku. Także na wsi Swojatycze jest nieduża przydrożna kaplica a na miejscowym cmentarzu jest jeszcze i kaplica-grobowiec. Obie te kapliczki odnoszą się do 19-mu wiekowi.

Swojatycze

Swojatycze

 

Szkice Napoleona Ordy, Swojatycze:

Szkice Napoleona Ordy, Swojatycze