Smorgonie - to miasto Grodzieńskiego obwodu Białorusi, administracyjne centrum Smorgońskiego powiatu. Podstawową osobliwością miasta Smorgonie staje się kościół Świętego Michała Archanioła, który był zbudowany tu w 1612 roku. Początkowo dana świątynia została wzniesiona jak kalwiński zbiór w miejscu jeszcze starszej drewnianej protestanckiej świątyni. Jednak już w 1621 roku świątynia została przekazana katolikom. Po klęsce powstawania 1863-64 lat, a mianowicie w 1866 roku, kościół w mieście Smorgonie był przebudowany pod kościół prawosławny. W wejściu Pierwszej Wojny Światowej świątynia silnie ucierpiała. W 1921 roku, kiedy Smorgonie wchodziła w skład Polski, świątynię znowu podali katolikom, po czym kapitalnie odrestaurowali.

W 1947 roku kościół w mieście Smorgonie był zamknięty przez władze radzieckie, po czym były wykorzystywany jak skład i sklep. W początku 1970-ch lat świątynia znów została odrestaurowana, do tego mu był zwrócony jego oryginalny historyczny wygląd. Po tym do końca z 1980-ch tu rozmieszczała się sala wystawowa. W 1990 roku świątynia znów stanęła działającym kościołem. A więc, kościół w mieście Smorgonie jak widzimy, bardzo stary, mu już bardziej czterystu lat, i on posiada bardzo bogatą historię. Jak i polega na kultowemu urządzeniu początku 17-go wieku, architektura tej świątyni niezbyt bogata, a odwrotnie, odznacza się twardym opanowaniem. W pewnych miejscach ściany świątyni osiągają trzy metry w grubość.

Kościół w mieście Smorgonie, oczywiście, przyciąga większość turystów i podróżnych dzięki swojemu uczczonemu wiekowi i bogatej historii. Architektura świątyni do tego mniej pociągająca, ale bardzo poznawcza, przecież ona odbija duch całej epoki, z której do naszych dni zachowało się bardzo mało zabytków architektury. Przy tym kościół w mieście Smorgonie, będąc jednym z tych pomników prawie w całości zachował swój oryginalny wygląd, znajduje się w znakomitej kondycji i służy jako doskonały i rzadki przykład świątyni początku 17-go wieku. Po tej przyczynie kościół w mieście Smorgonie staje się bardzo znaczną kulturowo-historyczną wartością i ważną osobliwością Białorusi. Niedaleko od kościoła w mieście Smorgonie jest katolickie centrum młodzieżowe, budynek którego, chociaż współczesne, ale widoczne wśród miejskiego zabudowywania.

Smorgonie

Smorgonie

Smorgonie

Smorgonie

Drugiej ważną osobliwością miasta Smorgonie staje się prawosławny sobór Przemienienia Pańskiego. Dana świątynia została zbudowana całkiem niedawno - w początku 21-go wieku, w miejscu gdzie i wcześniej kładły się prawosławne świątynie. Sobór w mieście Smorgonie stanął przez architektoniczną dominantę wszystkiego zaludnionego punktu. Budynek tej świątyni - to jedno z największych urządzeń w mieście Smorgonie. Niewątpliwie, co, chociaż ten zabytek architektury i współczesny, niemniej jednak on już staje się ciekawą osobliwością miasta Smorgonie.

Smorgonie

Smorgonie

Do słowa, kościół i sobór w mieście Smorgonie rozmieszczone całkiem obok doskonale urządzanego parku miejskiego. Przez ten park przepływa nieduża rzeka, która tworzy w tym miejscu małe sztuczne jezioro. Tu także rozmieszczony pomnik słynnego białoruskiego pisarza - Franciszka Bohuszewicza, który spędził ostatnie lata życia na wsi Kuszlany, Smorgońskiego powiatu.

Smorgonie

Smorgonie

W mieście Smorgonie jest i jeszcze kilka niedużych osobliwości. Wśród których można oddzielnie zaznaczyć współczesne drewnianą prawosławną kaplicę a także kamienną przydrożną kaplicę, i kolejową stację, zbudowaną w początku 20-go wieku. W mieście Smorgonie także zachowało się nieco mieszkalnych i budynków biurowych, zbudowanych w końcu 19-go wieku, które można zaliczyć miejskie historyczne zabudowywanie, i które także stają się niedużymi osobliwościami miasta Smorgonie.

Smorgonie

Smorgonie

Smorgonie

Smorgonie

Smorgonie

Smorgonie

Smorgonie