Izabielin

Izabielin - to duża wieś w Wołkowyskim powiatu, Grodzieńskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Izabielin pojawia się kościół Świętych Piotra i Pawła, który został zbudowany w 1778 roku. Inną ważną osobliwością wsi Izabielin pojawia się cerkiew Świętego Michaiła Archanioła, zbudowana w końcu 18-go wieku. Kościół i cerkiew na wsi Izabielin stają się zabytkami architektury 18-go stulecia.

Izabielin

Izabielin

Izabielin

Izabielin

Pierwsze wzmianka wsi Izabielin w kronikach datuje się 16 wiekiem pod nazwą Piatuchowiczy albo Piatuchowa. W drugi połowie 18 wieki wieś przeszła w własność saksończyka i wojewody Wielkiego Księstwa Litewskiego Jana Fleminga, który przemianował Piatuchowa w Izabielin dla uczczenia swojej córki Izabeli. Jan Fleming zasiedlił tutejsze miejsca swoimi współplemieńcami - Niemcami. Dzięki Niemcom, w okręgu zostało zbudowane wiele przemysłowych przedsięwzięć. W początku 19 wiekami tu była stworzona jedna z pierwszych tkalni fabryk. Pracowali bardzo doświadczeni niemieccy mistrzowie. W Izabielinie byli i kalwinskij zbieranie i unicki kościół, była i synagoga, a oto kościół pojawił się tylko w 1934 roku. W czas drugi wojny światowej ta świątynia, która była drewniany spaliła się. Niemcy w czasie wojny przekazali kalwinskij zbieranie katolikom, gdzie na służby chodzili i protestanci i katolicy. W czasy radzieckie w 60-ch latach świątynię zamknęli i oddal pod skład. A w 80-ch miejscowi ateiści organizowali podpalenie budynku świątyni. 10 lat kościół przestał zwęglonym, i tylko w 90-ch latach 20 wieku świątynia była przekazany wierzącym. Budynek odrestaurowali, i teraz to kościół Świętych apostołów Piotra i Pawła. W końcu 18 wieki na wsi Izabielin była zbudowanym unickim kościołem a w 1863 rokowi świątynia została przekazana prawosławnym wierzącym. Wtedy unicki kościół niewiele przebudowali pod prawosławną cerkiew. Od tych czasów jej wygląd większy nie zamieniał się. Dzisiaj to cerkiew prawosławna Świętego Michaiła Archanioła.