Wierejki - to duża wieś w Wołkowyskim powiecie, Grodzieńskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością a zarazem główną atrakcją miejscowości Wierejki jest kościół Najświętszej Maryi Panny. Decyzja o budowie tego kościoła we wsi Wierejki zapadła w 1826 roku. Główny etap budowy świątyni przeprowadzono w latach trzydziestych XIX wieku. W 1840 roku uroczyście konsekrowano prawie ukończony kościół we wsi Wierejki, jednak prace budowlane zostały w pełni ukończone dopiero w 1848 roku. Po klęsce powstania narodowo-wyzwoleńczego w latach 1863–1864 świątynia została przeniesiona do Kościoła Prawosławnego, a następnie odpowiednio przekształcona i przebudowana na cerkiew. W 1921 roku, kiedy zachodnia część Białorusi, a zwłaszcza wieś Wierejki, stała się częścią Polski, kościół został zwrócony Kościołowi Katolickiemu i ponownie przebudowany.

Wierejki

W czasach radzieckich w drugiej połowie XX wieku kościół we wsi Wierejki nie działał, a budynek świątyni służył jako spichlerz. Na początku lat 90-ch XX wieku, kiedy Białoruś stała się niepodległym krajem, kościół ponownie powrócił do Kościoła Katolickiego, po czym stopniowo był przywracany i odnawiany. Dzisiaj kościół we wsi Wierejki jest funkcjonującym kościołem i jest w dobrym stanie. W pobliżu kościoła Najświętszej Maryi Panny znajduje się dzwonnica, która została odbudowana w 1996 roku na wzór wcześniej utraconej oryginalnej dzwonnicy z XIX wieku. Ta dzwonnica doskonale uzupełnia zespół architektoniczny świątyni. Teren w pobliżu kościoła jest pięknie zagospodarowany. Kościół Najświętszej Maryi Panny we wsi Wierejki jest zabytkiem architektury XIX wieku, wartością kulturową i historyczną oraz interesującej atrakcją Białorusi.

Wierejki

Wierejki

Wierejki

Wierejki

Wierejki

Lista atrakcji we wsi Wierejki nie ogranicza się do samego kościoła. Na przykład w miejscowości Wierejki zachował się także dworek, który jest obecnie w dobrym stanie i służy jako budynek administracyjny. Ten dwór został wybudowany w XIX wieku. Oprócz dworu we wsi Wierejki znajduje się także kilka budynków gospodarczych, które wcześniej należały do zespołu dworskiego. Te budynki gospodarcze wybudowane są z gruzu, oraz są dobrze zachowane i dziś są wykorzystywane do celów gospodarczych. Zespól dworski we wsi Wierejki jest także zabytkiem architektury i atrakcją Białorusi.

Wierejki

Ponadto we wsi Wierejki znajduje się nowoczesna cerkiew Wszystkich Białoruskich Świętych, zbudowana zupełnie niedawno - w 1996 roku. A na wiejskim cmentarzu zachowała się drewniana katolicka kaplica, zbudowana na początku XX wieku. We wsi Wierejki znajduje się kilka sklepów i innych elementów podstawowej infrastruktury. Atrakcje i zabytki wsi Wierejki, infrastruktura, a także doskonała dostępność transportowa sprawiają, że to miasteczko staje się bardzo interesującym miejscem dla turystów i podróżników, i tworzy wspaniałą atmosferę turystyczną.

Wierejki