Wierejki

Wierejki - to duża wieś w Wołkowyskim powiatu, Grodzieńskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Wierejki pojawia się kościół Panny Marii, który został zbudowany w 1830 lata. Kościół na wsi Wierejki staje się zabytkami architektury 19-go stulecia. Przed kościołem rozmieściła się wysoka dzwonnica, terytorium koło kościoła pięknie zagospodarowane. W wsi Wierejki także zachował się folwarczny dom, teraz on znajduje się w dobrym stanie, a zbudowany był w 19-ym wieku. Zachowały się także kilka gospodarczych budów odnoszących się do tego gospodarstwa.

Wierejki

Także na wsi Wierejki jest cerkiew Soboru Białoruskich Świętych, zbudowana całkiem niedawno - w 1996 roku (na fotkę z lewej strony). A na wiejskim cmentarzu zachowała się drewniana kaplica, zbudowana w początku 20-go wieku (z prawej strony). Wszyscy te osobliwości robią wieś Wierejki nader ciekawej dla turystów i podróżnych.

Wierejki