Konstantynów - to wieś w Miadziolskim powiatu, Mińskiego obwodu Białorusi. Podstawową osobliwością wsi Konstantynów pojawia się kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Budowa danego kościoła na wsi Konstantynów została zaczęta w 1820 roku i zatrzymana w 1826 roku, z powodu śmierci miejscowego właściciela ziemskiego, który i finansował budowę kościoła. Tym nie mniej, nawet niezupełnie kończony budynek został poświęcony i zaczął funkcjonować jak działająca świątynia.

W 1896 roku inni miejscowi ziemianie znaleźli niezbędne środki i budowę świątyni do reszty było kończone. Wtedy zaś terytorium naokoło kościoła na wsi Konstantynów została ogrodzona przez solidne kamienne ogrodzenie a przed świątynią pojawiła się piękna brama. W tym wyglądzie, w którym cały ten zespół architektoniczny został wzniesiony w końcu 19-go wieku, on i zachował się do naszych dni. W międzywojenny okres wieś Konstantynów znalazła się w składzie Polski dlatego kościół kontynuował podtrzymywać się w znakomitej kondycji. Oprócz tego, kościół na wsi Konstantynów - to jedna z niewielu białoruskich katolickich świątyń, które nie zostały zamknięte w czasy radzieckie. Tak więc, dany kościół ciągle funkcjonował od chwili swojej budowy, i kontynuuje zostawać otwartym dla wierzących i w nasze dni.

Częściowo dlatego, na dzisiejszy dzień świątynia na wsi Konstantynów znajduje się w znakomitej kondycji. Rządem z kościołem na wsi Konstantynów kładzie się drewniany budynek starej plebanii (dom duchownego i parafialnej administracji), zbudowany w końcu 19-go wieku a także nowy kamienny budynek parafialnego centrum, zbudowany w 1997 roku. Przed kościołem są nieduży skwer i boisko. Kościół na wsi Konstantynów niewątpliwie staje się ciekawymi zabytkami architektury i osobliwością Białorusi.

Konstantynów

Konstantynów

Konstantynów

Konstantynów

Konstantynów

Konstantynów

Konstantynów