Kunosa - to wieś w Nieświeskim powiecie, Mińskiego obwodu Białorusi. Głównym zabytkiem historycznym oraz podstawową atrakcją, a też właściwie jedyną osobliwością wsi Kunosa jest prawosławna cerkiew Zwiastowania Pańskiego. Ta świątynia została zbudowana we wsi Kunosa w latach 1882-1887 z drewna. Styl architektoniczny cerkwi jest pseudorosyjski. Dziś świątynia jest w doskonałym stanie. Według standardów białoruskich cerkwi drewnianych, świątynia na wsi Kunosa jest bardzo bogato zdobiona i wykonana z zastosowaniem niestandardowych rozwiązań architektonicznych. Prawosławna cerkiew Zwiastowania Pańskiego we wsi Kunosa to ciekawa atrakcja oraz osobliwość Białorusi, zabytek XIX-wiecznej architektury drewnianej, a także kulturowo-historyczna wartość kraju.

Kunosa

Kunosa