Zausze

Zausze - to wieś w Nieświeskim powiecie, Mińskiego obwodu Białorusi. Główną osobliwością i atrakcją, oraz podstawowym zabytkiem historycznym wsi Zausze są ruiny katolickiej kaplicy. Ta mała świątynia została zbudowana we wsi Zausze pod koniec XVIII wieku. Początkowo kaplica pełniła funkcję grobowca i była częścią rozległego zespołu dworskiego. Dwór we wsi Zausze na przełomie XVIII i XIX wieków był na tyle popularny i znany, że ​​odwiedzali go królowie i cesarze. Zespół dworski we wsi Zausze wraz z kaplicą został poważnie zniszczony podczas Pierwszej Wojny Światowej. Do naszych czasów z całego majątku przetrwało zaledwie kilka nie wyróżniających się zabudowań gospodarczych oraz kaplica. Z części budynków gospodarczych nadal korzysta miejscowe przedsiębiorstwo rolnicze. Kaplica we wsi Zausze jest w bardzo złym stanie. Podejmowane są próby odnowienia kaplicy. Niestety, dotychczas te próby nie powiodły się. Ruiny katolickiej kaplicy we wsi Zausze to ciekawa osobliwość oraz atrakcja Białorusi, zabytek architektury XVIII wieku, a także kulturowo-historyczna wartość kraju.

Zausze

Zausze

Zausze

Zausze

Zausze

Zausze