Wilejka - to miasto Mińskiego obwodu Białorusi, administracyjne centrum Wilejskiego powiatu. Miasto Wilejka rozmieszczone nad brzegiem rzeki Wilii. Centralnymi osobliwościami miasta Wilejka staje się dwa ważnych architektonicznych i kulturalnych pomnika. Mowa idzie o katolickiej i prawosławnej świątyniach, najbardziej malowniczym obrazem usposobionych przez rząd na centralnym placu miasta Wilejka.

Przedtem niż przechodzić bezpośrednio do opisu tych świątyń, wspomnimy, co kościół i cerkiew rozmieszczone przez rząd na jednym placu w części historycznej miasta - to sytuacja bardzo właściwa dla miast i wsi Białorusi, i, w pewnym sensie, właśnie takie zespoły architektoniczne w części historycznej białoruskich miast można nawet uważać za wizytową kartkę kraje i jej widzianą różnicą między sąsiadami. Sprawa w tym, że podobna sytuacja na regularnej podstawie można spotkać tylko w Białorusi. Ten czynnik, w szczególności, warunkuje wartość dodatkową kościoła, cerkwi i ogólnie całego zespołu architektonicznego, który oni utworzą w mieście Wilejka.

Wilejka

A więc, jedną z podstawowych osobliwości miasta Wilejka staje się kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. Ta świątynia została zbudowana w neogotyckim stylu w 1906-1913 latach. Kościół ten wystarczająco duży i monumentalny, on posiada nader pozostającą w pamięci powierzchowność. Rządem z kościołem Podwyższenia Krzyża Świętego w mieście Wilejka rozmieszczone także nieduże współczesne (ale nader dobrze stylizowane pod początek 20-go wieku) służbowy budynek, w którym kładzie się parafialna administracja.

Zauważymy ważne wydarzenia w historii kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w mieście Wilejka. A więc, prawie naraz po swojej budowie, a mianowicie w wejściu Pierwszej Wojny Światowej, świątynia znacznie ucierpiała od artyleryjskich obstrzałów, widocznie dlatego że jego wieża staje się najwyższym obiektem całej miejscowości, i mogła być wykorzystywana w charakterze obserwacyjnej wieży. W 1920-ch latach, kiedy miasto Wilejka wchodziło w skład międzywojennej Polski, kościół Wzniesienia Świętego Krzyża dokładnie został odbudowany. Po Drugiej Wojnie Światowej kościół został zamknięty przez władze radzieckie i przekształcony w skład. Później, jednak, go ogłosili pomnikiem architektury i rozmieścili w nim salę wystawową.

Tak więc, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w mieście Wilejka, w odróżnieniu od liczny innych białoruskich świątyń, w czasy radzieckie podtrzymywał się w należącym stanie. W 1990 roku kościół w mieście Wilejka zwrócili wierzącym. Na dzisiejszy dzień ten kościół staje się działającą świątynią, znajduje się w znakomitej kondycji i staje się kulturalno-historyczną wartością i osobliwością Białorusi.

Wilejka

Wilejka

Wilejka

Wilejka

Wilejka

Jak już wspominało się, drugiej ważną osobliwością miasta Wilejka staje się cerkiew, poświęcona w imieniu Świętej Marii Egipskiej. Ta nieduża, ale bardzo piękna prawosławna świątynia została wzniesiona w mieście Wilejka w 1865 roku. Ciekawa właściwość tej cerkwi - obecność wieżowych godzin, które ozdabiają kościelną dzwonnicę i mają trzy tarcze, skierowanych w różne strony. Taki szczegół całkiem nie właściwy dla prawosławnej architektury. Cerkiew faktycznie ciągle funkcjonował w wejściu całej swojej historii i, przy potrzebie, we właściwym czasie naprawiała się.

Wilejka

Tak więc, na dzisiejszy dzień cerkiew w mieście Wilejka znajduje się w znakomitej kondycji, kontynuuje zostawać otwartej dla wierzących i staje się ważnymi zabytkami architektury. Koło cerkwi w mieście Wilejka jest także dodatkowy służbowy korpus, w którym kładzie się parafialna administracja. Ten korpus wzniesiony w nasz czas w jednolitym z samej cerkwią stylu i bardzo dobrze z jej łączy się. A z uwzględnieniem tego, co koło rozlokowanego przez rząd kościoła także jest analogicznego korpusu, to zespół architektoniczny centralnego placu miasta Wilejka przedstawiony przez dwie stare świątynie i dwa malownicze służbowe korpusy, okazuje się bardzo pięknym, symetrycznym i kończonym. Jak już mówiło się, ten zespół posiada samodzielną wartość a także dodaje turystycznego powabu każdemu z świątyń oddzielnie.

Wilejka

Wilejka

Wilejka

Przejdziemy do opisu innych osobliwości miasta Wilejka. I, po pierwsze, żeby w całości zamknąć temat chrześcijańskiego dziedzictwa miasta Wilejka, zaznaczymy że w tym mieście są jeszcze kilka współczesnych prawosławnych świątyń. Dane świątynie rozmieszczone na różnych krańcach miasta Wilejka i dla określonego koła podróżnych po Białorusi już dzisiaj mogą przedstawiać pewne zainteresowanie.

Wilejka

Wilejka

Jeszcze jedną widoczną osobliwością miasta Wilejka staje się miejscowy kolejowy dworzec, wzniesiony tu w początku 20-go wieku. Przez rząd z dworcem rozmieszczona tłocząca wieża także zbudowana w początku 20-go wieku. Niezbędne zaznaczyć, co budynek kolejowego dworca w mieście Wilejka pojawia się jednocześnie i nader malowniczym, i nader typowym. Podobnych kolejowych stacji sąsiadujących z analogicznymi tłoczącymi wieżami jest bardzo wiele na szerokich przestrzeniach całej Europy. Tym nie mniej, to nie błaga wartości każdej z takich stacji oddzielnie. Sprawa w tym, co budynki takiego typu niosą w sobie bardzo jawny ślad tej epoki, do której oni odnoszą się i, tak czy inaczej, zestawiają cząstkę kulturalno-historycznego dziedzictwa kraju.

Wilejka

Wilejka

Oprócz wspomnianych, w mieście Wilejka jest jeszcze cały szereg niedużych zabytków architektury i osobliwości. W podstawowym to budynki zbudowane w końcu 19-go - początku 20-go wieków, które mogą zostać zaniesionymi do szeregowego historycznego zabudowywania miasta Wilejka. Wśród tych budynków są byłe hotele, szpitale, gimnazja, koszary, resort skarbu, remiza strażacka, sąd, więzienie i inne administracyjne i domy mieszkalne. Pewne z tych budów i w nasz czas wykonują funkcje podobne tym, które zakładały się w nich przy budownictwie. Wszyscy razem te nieduże osobliwości Wilejka dobrze uzupełniają podstawowe zabytki architektury miasta, i dodają mu dodatkowy powab w oczach turystów i podróżnych.

Wilejka

Wilejka

Wilejka

Wilejka

Wilejka

Oprócz tego, trzeba powiedzieć kilka słowu i o samym mieście Wilejka. Jak już wspominało się, to miasto staje się administracyjnym centrum jednoimiennego powiatu. Odpowiednie miasto Wilejka wystarczająco duże. Tu są wszystkie elementy podstawowej infrastruktury i pewne elementy infrastruktury turystycznej. W szczególe, oprócz obowiązkowych sklepów, oddziałów poczty i banku, bankomatów, stacji benzynowych i innego, tu są hotel i kilka restauracji.

Wilejka

Także trzeba zaznaczyć, co przed siebie na centralnym placu miasta Wilejka, akurat między kościołem a cerkwią rozmieszczone główne wejście w nieduży park miejski. Przy czym przez inną swoją stronę dany park zwrócony do rzeki Wilii, nad brzegiem której i rozmieszczone całe miasto Wilejka. Od świątyń do rzeki nie bardziej niż 500 metrów. Takim czynem, w śródmieściu Wilejka powstał bardzo pociągająca turystyczna atmosfera. Tu nader wartościowe osobliwości i zabytki architektury, zestawiające malowniczy zespół, sąsiadują z pięknym parkiem i rzeką, i utworzą wszyscy razem nader szeroką strefę dla przyjemnych i spokojnych przejażdżek turystów i podróżnych po Białorusi.

Wilejka

 

Dodatkowe wideo o mieście Wilejka: